Opleidingskwaliteit                             Terug naar Index

Onze fotocursussen en opleidingen zijn erop gericht om op een zo snel en gemakkelijk mogelijke manier, een zo hoog niveau te bereiken.  
Dit voor een fractie van de prijs van de overige aanbieders.
Ons opleidingsmodel is gebaseerd op 1 daagse cursussen waarbij gebruikt wordt gemaakt van revolutionaire cursusmethoden dat een totaal andere benadering en manier van kennis overbrenging heeft dan de reguliere opleidingen.
Dit stelt deelnemers in staat om zich ongewoon snel zich te ontwikkelen tot fotograaf met een zeer hoog kennisniveau.
Wij noemen dat ook wel "het nieuwe leren".
FUH is de kraamkamer van veel profs  zie Succesvolle deelnemers
Onze opleidingen hebben een zeer hoog rendement, en een klanttevredenheid van maar liefst 92%!

Kwaliteit meten
Kwaliteit in opleiden is moeilijk te meten.
Diploma's, persoonlijke titels of getuigschriften worden nomaliter als pijlers gebruikt om de opleidingskwaliteit af te lezen.
In veel creatieve beroepen is dit anders, de portfolio is het belangrijkste middel om iemands capaciteit te meten.
Daarnaast is kennis van de niche waarin je werkt ook belangrijk.

Erkenning
Net zoals de meeste andere foto-opleidingen zijn ook die van ons niet erkend door het ministerie van onderwijs.
FUH vindt dit niet belangrijk en streeft dit ook zeker niet na en is erg duur.
Om deze erkenning te krijgen zouden wij sterk van onze filosofie en lesmethoden moeten afwijken, terwijl in deze aspecten juist ons onderscheidend vermogen zit.
Ook zouden we dan prijzen moeten hanteren die minstens 900% hoger liggen.

Herkenning
Kunstenaars en mensen met creatieve beroepen zoals fotografen worden in eerste instantie beoordeeld op de kwaliteit van hun werk, ongeacht hun diploma.
De portfolio  is hierin veelal bepalend, maar er is meer nodig dan alleen mooie foto's.
Zakelijke klanten willen naast professioneel beeldmateriaal, ook leveringsvoorwaarden en prijsstellingen die gebruikelijk zijn in de branche waarin ze opereren, en verwachten een bepaalde toenadering die past bij professionele fotograaf.
Bedrijven verafschuwen amateurfotografen met een KvK inschrijving die vreemde leveringsvoorwaarden en prijzen hanteren en niet goed om kunnen gaan met de veeleisende opdrachtgever.
FUH besteed hier wel aandacht aan tijdens de opleiding tot professioneel (PMOP) fotograaf.
Dit vind je bij andere (erkende) opleidingen niet of nauwelijks.
Opvallend aan onze opleidingen is het zeer hoge percentage deelnemers die een professionele loopbaan hebben en opniveau fotografen.
     
 

Zwangerschapsfotografie  Foto: Reiny van Bourgonje
 
 

 
Reclame fotografie      Foto : Karl Bannov (docent FUH)